Snøhetta

Invitasjon til konseptworkshop hos Snøhetta for MUPSU 2

Picture of the author

Detaljer

https://zoom.us/j/5853488941
09:00, søndag 27. desember

Tusen takk for forespørselen og for muligheten til å presentere Snøhetta som potensiell partner i oppdraget om å definere et ny helhetlig design for Up Norway sin nettside. Vi ser med engasjement og respekt på oppdraget, vel vitende om dets viktighet for deres virksomhet og fremtiden til bærekraftig turisme i Norge.

I dette dokumentet finner dere vår foreslåtte prosess og tilnærming til oppgaven. I tillegg viser vi noen relevante prosjekter som på ulikt vis reflekterer den interdisiplinære innstillingen vår, og evne til å løse oppgaven.

Vi håper å få mulighet til å lande en god og omforent plan for arbeidet sammen med dere. Ikke nøl med å ta kontakt hvis vi kan oppklare noe rundt tilbudet.

Med vennlig hilsen

Picture of the author

Sanda Zahirovic

Strategic Advisor

Agenda

10.00
Velkommen & introduksjon Snøhetta tilnærmer seg design med ideen om at kreativitet ikke bare er designernes
11.00
Prepping Hvem, hva og hvorfor? 
Mupsu presenterer seg selv og gir bakgrunn for prosjektet
12.00
Snøhetta Piktogram Gruppearbeid. Snøhetta Piktogram er en projektteknikk hvor vi gjennom et pre-definert utvalg av bilder beskriver hva som representerer og ikke representerer Mupsu.
13.00
Zooming Out & Getting Visual Gruppearbeid. Snøhetta Piktogram er en projektteknikk hvor vi gjennom et pre-definert utvalg av bilder beskriver hva som representerer og ikke representerer Mupsu.
14.00
Plenumspresentasjon av gruppearbeid og oppsummering. Gruppearbeid. Snøhetta Piktogram er en projektteknikk hvor vi gjennom et pre-definert utvalg av bilder beskriver hva som representerer og ikke representerer Mupsu.

Grupper

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Marius
Sanda
Sofie
Dag-Henning
Kiman
Gaute
Henke
Martin
Pia
image-9d40def2e8cb0bb26e69b08e3be8474bbb496e45-1024x805-jpg

About Snøhetta

Snøhetta(Norwegian pronunciation:[ˈsnøːˌhɛtɑ]) began as a collaborative architectural and landscape workshop, and has remained true to its multi-disciplinary way of thinking since the start in 1989. Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made. Museums, digital or physical products, reindeer observatories, graphics and virtual landscapes get the same care and attention. In 2010 we introduced graphic and product design to enhance our services. These disciplines ensure a holistic result to any brand, space or building. Making sure concepts, products or services live beyond the physical space and inhabit the minds of the users and consumers.

We are working on a few initiatives and improvements, in-between projects.
Just an update here - comment/let me me know if you have any ideas/want to be involved!

 1. Digital microsite (on a shiny, new tech platform). Status: working in code, setting it up. plan is to develop an MVP/beta this week.
 2. Workshop invite → On that same new tech-platform we are creating a setup to make shiny workshop invite websites. Also a way to centralise content we are heavily re-using (i.e. about us, process) so that we can improve that content in one location. 
 3. Snohetta offers → Also on the same tech-platform, we are setting up a way to create supernice offers (small → xl) in our own template. Will also be presented as a website, password protected. Everyone should be able to create a new offer using this platform of course.

Heres how we could structure ws invites + offers

 • snohetta.works/mupsu/
  • snohetta.works/mupsu/tilbud
  • snohetta.works/mupsu/invitasjon

4. Snohetta designmanuals (4.0) → Marius has been working on improving the deisgnmanuals and set it up in the new tech-platform. Already up and running, so to say. Looking great. This new tech platform is here stay, and from now on we will have one centralised code/content that we can improve/add to over time.5.

Sustainability: We have reached out to the startup scene - looking for projects that are for the benefit of people and planet, that we can help realise with design/development. We will go through the list of people/projects whos gotten in touch with us and wants our help. I’ve collected them all

The People

Picture of the author

Kim Andre Fosslien Ottesen

Senior Designer & Developer

Gjennom et bredt spekter av prisbelønte prosjekter i Snøhetta, har Kim Andre utforsket det komplementære forholdet mellom det digitale og det fysiske. En sterk tro på at teknologi muliggjør generøse og inkluderende designløsninger har ført til prosjekter og samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Kim Andre er utdannet ved Westerdals, en av institusjonene hvor han holder foredrag. Kim Andre er styremedlem i Grafill Interaktiv, og var nylig i juryen for Visuelt, den største designkonkurransen i Norge.

Picture of the author

Dag-Henning Brandsæter

Managing Director Snøhetta Digital & Senior Designer

Dag-Henning er en erfaren designer med med hovedvekt på å digitale brukeropplevelser. Før han kom til Snøhetta jobbet han som leder for design i digitalbyrået Netlife der han jobbet med digitale løsninger for kunder som Hurtigruten, Folkeuniversitetet, Godt Levert, Kreftoreningen, Gilde og Redningsselskapet. Før han ble hel-digital var han del-grunnlegger og designer i NODE Berlin/Oslo som leverte fokuserte på designtjenester innenfor kunst og kultur institusjoner. Der jobbet han med kunder som Henie Onstad Sentret, Haus Kultur der Welt, Ultima festivalen, OCA, Astrup Fearnley Museet, og Høstutstillingen med designprosjekter i innen kommunikasjonskonsepter, identietsdesign, skrift-design, bok- design og redaksjonell-design.

Han har B.A fra Gerrit Rietveld akademiet i Amsterdam og før det studert ved Hyper Island School of Design i Sverige.

Why we would love to work together

Wikimedia is based on the collection of values shared by individuals, allowing every single human to share and access all knowledge, bringing free educational content to the world. A place that fosters diversity, equality, openness and social sustainability, in an approachable and unpretentious manner. The core of Wikimedia’s purpose and mission is at the heart of our own methodology and approach. Which gets us excited about how we can solve this task in a way that continues to keep the essence of Wikimedia true and relatable. A transition of this scale and importance and with a organisation that is based on transparency, it is crucial the process and design reflects the same vision.


Our interpertation to an interdisciplinary approach,is to encourage individuals with different professional backgrounds to think and work outside the strict parameters of their chosen fields. By“swapping” roles and inviting other disciplines to the process, allows each of us to abandon our preconceptionsand contribute to theprocess in new and often unexpected ways. Introduced early in the development of a project, this method generally leads us to prioritize and address design solutions differently. Often we find ourselves reformulating or inverting projects: a house, for instance, takes on the characteristics of a landscape; a tower functions as a public plaza; a two-dimensional graphic design inspires a three-dimensional object. Encouraged to think in this less conventional way, we find that we engage a broader spectrum of possible design outcomes. This differs from a more traditional interdisciplinary approach which brings together a diverse group of experts, each the guardian of a professional viewpoint or set of values. In this exercise, practitioners reach across disciplinary boundaries to exercise their collective intuition about a particular project’s needs and potentialities.


This interdisciplinary course creates an inclusive process which fosters creativity, diversion and efficiency. A process that is genuine and holistic and provides a better final result. We therefore believe there is an opportunity to explore the possibilities of creating a democratic design process that gives room for Wikimedia’s community to contribute with their own personal, cultural and subjective view on the brand. Along side diving into the potential of an open source design system, we believe this could be a unique creative springboard that truly is aligned with the core of the product itself. Giving us the opportunity to create a dynamic, living, breathing, piece of work that can constantly evolve in line with Wikimedia.

Planlegging
1-2 uker

I denne fasen skreddersyr vi prosessen og sikrer møtepunkter mellom prosjektgruppa og Snøhetta. Vi konkretiserer i fellesskap hvilke leveranser dere har behov for. Foreslåtte leveranser i dette dokumentet er basert på deres spesifikasjon og vår tidligere erfaring fra tilsvarende oppdrag.


Fremdriftsplanen kan med fordel til en viss grad være fleksibel, men visse milepæler må vi avtale innen utgangen av planleggingsfasen for å imøtekomme endelig leveringsfrist. Snøhetta vil tildele ressurser i henhold til prosjektplanen og forplikter seg til å levere i tide og innenfor rammene av budsjettet.

Konseptutvikling & digital strategi
2-4 uker

Vi starter denne fasen med to aktiviteter, som har som mål å skape en rød tråd og en felles forståelse for prosjektets mål og ambisjoner.

Konseptworkshop
Digital strategiworkshop
Digital prototyping og designutvikling
5 uker

Nettstedet er et utstillingsvindu både for merkevaren og tilbudet som helhet. I denne fasen er oppgaven for vårt team av grafiske og digitale designere å oversette og videreutvikle det etablerte konseptet til en grafisk profil. Hvilket formspråk og farger, hvilken typografi, overganger og layoutprinsipper som svarer til det valgte konseptet.


Vi bruker Figma for og setter raskt i gang meg å utvikle 1. prototype for definere generelle design prinsipper for nettsiden. Vi tror på tett samarbeid og samskaping. I stedet for å fokusere vår felles tid og energi på store presentasjoner, foreslår vi en iterativ prosess hvor vi involverer dere og har hyppig kommunikasjon. Vår erfaring er at vi lærer mer ved å samarbeide tett, i tillegg til å raskt kunne lage løsninger for bruk og testing.


2.prototype bruker vi som grunnlag til første testing og læring. I 3. prototype gjør vi de nødvendige justeringene og gjør designet klart til overlevering til valgt utviklingspartner.

Utvikling
6-8 mnd

Teknisk samarbeidspartner går deretter i gang med implementering av designet, med fortløpende dialog og iterasjon mellom oss og utviklerne.Vi lager en plan for lansering av nettsidenmed overlevering til dere og introduksjon til publiseringssystem med teknisk samarbeidspartner.

 • Vi anbefaler at utviklingspartner er med fra dag 1, for å planlegge prosjektet, og være en teknisk kompetanse og sparringspartner underveis.
 • I budsjettet setter vi av tid slik at vi kan ha et tett sammarbeid med utviklingsparnter, og sørger for at vi har tid til å gjøre nødvendige designjusteringer også når alt innhold er på plass i CMS før lansering.
Innholdsproduskjon: Merkevarehistorie, språkprofil og fotostil
4-6 mnd

Konseptuviklingsfasen vil gi oss nødvendig innsikt for å skive ut en merkevare historie. Den bør være kort og konsis, og på en enkel måte favne hva som er essensen av deres virke. Den bør samtidig utformes i en språkprofil som reflekterer den samme essensen. Å utvikle merkevarehistorie og språkprofil er dermed fint å gjøre parallelt. Vår oppfatning er at språkprofil bør oppsummeres i enkle konkrete føringer, ikke detaljert og omfattende. Språkprofilen skal sette retning, vise muligheter – ikke hemme innholds- og tekstproduksjon.

Utviklingen av merkevarehistorie og språkprofil gjør vi overlappende underveis i konsept- og designutviklingen. Vår oppfatning er at samspillet og helheten er avgjørende. Vi hverken skriver eller designer i vakuum. Kommunikasjonsplan og budskapsplattform(se forøvrig pkt 7.) er en forlengelse av dette. Kommunikasjonen skal gjenspeile det samme konseptet og være i Up Norways språk- og visuelle drakt, men budskapene må tilpasses deres målgrupper og de flatene vi møter dem på.

Konseptfasen vil også veilede oss i utviklingen av en fotostil som samsvarer med de high-end og bærekrafts ambisjonene til Up Norway. Foto og video er et kraftig medium som raskt forklarer og setter følelser på det unike dere tilbyr. Norge er et et fotogenisk land, med det kommer også veldig mye generisk innhold av fjord og fjell. Vi har lang erfaring med å jobbe tett med både fotografer og filmskapere som kan bistå å fremstiller det Norge har å tilby gjennom Up Norways linse. Snøhetta vil bistå bed fotostil, art direction, valg av fotograf og bilde utvalg.

Designmanual (tilvalg)
4 uker

En manual for den grafiske profilen er viktig, men det må ikke bli en tvangstrøye. Gjort godt formidler det identitetens mange muligheter. Vår instilling er at både dengrafiske profilen og manualen av den bør holdes levende. Vår erfaring er at en digital designmanual er særlig nyttig når flere aktører(internt og eksternt) skal forvalte identiteten.Det sikrer smidig og oppdatert distribusjon av filer, malverk, retningslinjer og nedlastbare elementer.


Vi har utviklet et eget verktøy for dokumentasjonav grafiske profiler Løsningen er basert på lang erfaring med å lage identitetssystemer, og designet skreddersys den enkelte kunde.

I linkene under finner dere eksempler på tidligere digitale designmanualer vi har skapt.

Vy : https://vimeo.com/339122086

Grette : http://snohettaworks.no/grettemanual/

Kommunikasjonsplan og budskapsplattform (tilvalg)
3-4 uker

Gjennom tilliten vi får til hverandre gjennom prosessen, blir det naturlig å ha dialog rundt kommunikasjonsstrategier og utrulling av diversemerkevarebyggende tiltak,(annonser,plakater, brosjyrer, sosiale media tiltak etc). Her bistår vi gjerne som sparringspartner, men vår erfaring tilsier at en kommunikasjonsplan og budskapsplattform må være noe dere er delaktig i å utvikle og selv kjenner sterkt eierskap til. Vi har ikke inkludert denne i vårt tilbud da omfanget vil avhenge av deres ambisjoner, behov og involvering. Ved å adressere alle behov for å formidle merkevaren tidlig i prosessen, kan vi dra synergier i utviklingen av konsept, tone of voice, design og kommunikasjon.

Revised Budget
Planlegging
 • Prosjektplan med fremdrift og milepæler for byråarbeidet, samt forslag til møtepunkter mellom UP Norway og Snøhetta
 • Detaljert beskrivelse av prosjektomfanget og leveranseramme
 • Godkjent budsjett
 • Kontrakt
20,000 USD
Konseptutvikling
 • Konsept workshop med Snøhetta og UP Norwayprosjektgruppe og evt. inviterte interessenter. Max 15 deltakere fra dere.
 • Digital strategi workshop;
 • Mål, publikum og oppgaver
 • Audit for Up Tur(definere moduler)
 • Konseptutvikling
 • Konseptpresentasjon
 • Detaljert scope
80,000 USD
Digital prototyping
 • Overordnet design:struktur, layout og navigasjon
 • Designsystem — visuelle elementer:
 • Logo(justering av eksiterende logo + evt nye forslag)
 • Typografi
 • Farger
 • Ikoner
 • Utvelgelse av eksisterende foto
 • Skreddersydde moduler og funksjoner tilpasset UP Norway
 • 3 iterative prototyper
 • Én runde medvidereutvikling og forbedringer per prototype
 • Én runde med brukertesting(5 personer i målgruppen)
280,000 USD
Utvikling
 • Oppfølging av utvikler/e for Up Norway og UpTur.
 • Justeringer/tilpassninger av design etter innholdet er på plass
148,158 USD
Designsystem UpTur

Designsystemet utvides for å omfatte moduler spesifikt for Up Tur som avdekkes under audit. Design av moduler utover avtalt scope i koseptutviklingsfasen(se over) vil komme i tillegg.

100,000 USD
Project Management Fee
10%
NAN USD
Total
NAN USD

General Terms

 • All the above prices are in EUR and ex. VAT.
 • The offer includes 1 round of iterations per phase.
 • Changed delivery or progress may result in increased price or overtime billing.
 • Production follow-up is not included in the offer, any extra work and production follow-up is billed per hour 145 EUR.
 • Printing, prototyping, 3D printing, photographer, illustration, video production, licensing of software and fonts is not included in the offer.
 • Copywriting and proof reading is not included and is done by the client. This also applies to content in multiple languages.
 • Website maintenance and service is not included in the offer. If such a service is nessecary, the client will sign a separate agreement with a local supplier.
 • Hosting is not included in the offer, however migration of ready-made solution to new or existing url or host is included.
 • The budget does not include legal aid, name search, and domain name searches, beyond regular Google searches.
 • Expenses for travel including travel time, accommodation and diet for travel outside Oslo, will be agreed with the client in advance, and will be charged accordingly.
 • The offer will be invoiced 50% at approved or signed contract, 30% at end of phase 2 and 20% at end of project.
 • The offer is valid for 14 days.