Snøhetta

Up Norway: Revised offer

2/19/2021, 12:43:55 PM
Revised Budget
Planlegging
 • Prosjektplan med fremdrift og milepæler for byråarbeidet, samt forslag til møtepunkter mellom UP Norway og Snøhetta
 • Detaljert beskrivelse av prosjektomfanget og leveranseramme
 • Godkjent budsjett
 • Kontrakt
20 000 NOK
Konseptutvikling
 • Konsept workshop med Snøhetta og UP Norwayprosjektgruppe og evt. inviterte interessenter. Max 15 deltakere fra dere.
 • Digital strategi workshop;
  • Mål, publikum og oppgaver
  • Audit for Up Tur(definere moduler)
  • Konseptutvikling
  • Konseptpresentasjon
  • Detaljert scope
80 000 NOK
Digital prototyping
 • Overordnet design:struktur, layout og navigasjon
 • Designsystem — visuelle elementer:
  • Logo(justering av eksisterende logo + evt nye forslag)
  • Typografi
  • Farger
  • Ikoner
  • Utvelgelse av eksisterende foto
  • Skreddersydde moduler og funksjoner tilpasset UP Norway
 • 3 iterative prototyper
 • Én runde medvidereutvikling og forbedringer per prototype
 • Én runde med brukertesting(5 personer i målgruppen)
280 000 NOK
Designsystem UpTur

Designsystemet utvides for å omfatte moduler spesifikt for Up Tur som avdekkes under audit. Design av moduler utover avtalt scope i koseptutviklingsfasen(se over) vil komme i tillegg.

100 000 NOK
Utvikling
 • Oppfølging av utvikler/e for Up Norway og UpTur.
 • Justeringer/tilpassninger av design etter innholdet er på plass
100 000 NOK
Project Management Fee
12.5%
NAN NOK
Total
NAN NOK

General Terms

 • All the above prices are in EUR and ex. VAT.
 • The offer includes 1 round of iterations per phase.
 • Changed delivery or progress may result in increased price or overtime billing.
 • Production follow-up is not included in the offer, any extra work and production follow-up is billed per hour 145 EUR.
 • Printing, prototyping, 3D printing, photographer, illustration, video production, licensing of software and fonts is not included in the offer.
 • Copywriting and proof reading is not included and is done by the client. This also applies to content in multiple languages.
 • Website maintenance and service is not included in the offer. If such a service is nessecary, the client will sign a separate agreement with a local supplier.
 • Hosting is not included in the offer, however migration of ready-made solution to new or existing url or host is included.
 • The budget does not include legal aid, name search, and domain name searches, beyond regular Google searches.
 • Expenses for travel including travel time, accommodation and diet for travel outside Oslo, will be agreed with the client in advance, and will be charged accordingly.
 • The offer will be invoiced 50% at approved or signed contract, 30% at end of phase 2 and 20% at end of project.
 • The offer is valid for 14 days.
Konseptutvikling
4 uker

Liten beskrivelse av den

Konseptworkshop
Konseptpresentasjon
Designutvikling
Runde 1
Runde 2